Privacy verklaring

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018.

Indien u vrijwilliger en/of vriend wordt van de Rijssense Musea, een (eenmalige) donatie of schenking doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rijssense Musea verwerken uw persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

De Rijssense Musea verwerken uitsluitend persoonsgegevens over u wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum en rekeningnummer.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@brandweermuseum.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Rijssense musea verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het vrijwilligerschap en/of donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de door de Rijssense Musea georganiseerde diensten, activiteiten en nieuwsbrieven, tenzij u heeft aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

De Rijssense Musea zullen de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brandweermuseum.nl. De Rijssense Musea zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Rijssense Musea beveiligen uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. De Rijssense Musea adviseren u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de site en van uw informatie. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

De Rijssense Musea kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van het Rijssens Museum worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u algemene vragen hebt over de website of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen.