Organisatie

Het Internationaal Brandweer Museum wordt geëxploiteerd door de Stichting Rijssense Musea. Deze stichting exploiteert tevens het Rijssens Museum.

Het Internationaal Brandweer Museum is erkend als geregistreerd museum.

Naast de directie en het bestuur van het museum, is er een heel team van vrijwilligers dat het mogelijk maakt het museum draaiende te houden.

Bestuur

De stichting Rijssense Musea wordt bestuurd door de volgende personen:

   Jan Bakker – voorzitter

 

   Jennet van der Harst – secretaris

 

   Robert Harbers – penningmeester

 

   Henk Kastenberg

 

   Dinie Baan

 

   Arjan van Brussel

 

   Wim Nijkamp

 

   Geraldine Teterissa