ANBI-informatie

Naam:

Stichting Internationaal Brandweermuseum Rijssen gevestigd te Rijssen
Kamer van Koophandel: 41032276

Fiscaal nummer ANBI:

8062.76.952

Contactgegevens:

Stichting Internationaal Brandweermuseum Rijssen
p.a. Schippersstraat 16, 7468 GE Enter
Bankrekening: NL 11 RABO 0300 6696 90
info@brandweermuseum.nl
www.brandweermuseum.nl

Collectiebeheer:

Voorzitter: A.J. van Brussel
Secretaris/Penningmeester: E.J. Voortman

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoedingen.

Doelstelling:

De Stichting Internationaal Brandweermuseum heeft als doel het verzamelen en tentoonstellen van internationaal brandweermateriaal en deze middels een bruikleenovereenkomst uit te lenen aan het Rijssens Museum.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Naast het beheer van de collectie hebben er in 2020 geen aanvullende activiteiten plaatsgevonden.

Financiële verantwoording:

Per 31 december 2020 bedroeg het kapitaal € 908,23. De inkomsten 2020 bedroegen: € 0,00 en de uitgaven 2020: bankkosten € 65,88.