Fiscale faciliteiten voor particulieren

Eenmalige schenking of periodieke schenking

  • Een eenmalige schenking is binnen bepaalde grenzen, afhankelijk van uw inkomen, voor de belasting aftrekbaar.
  • Als u van plan bent een periodieke schenking te doen aan ons museum voor een langere periode (minimaal vijf achtereenvolgende jaren) kunt u daarvan voordeel hebben. Het geld dat u jaarlijks doneert is dan namelijk volledig aftrekbaar voor de belasting.

Voordelen en voorwaarden

  • Er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag;
  • als de schenking niet minimaal vijf achtereenvolgende jaren betaald wordt, door bijzondere inkomensdaling (bijv. vanwege werkloosheid, invaliditeit of overlijden), mogen de betaalde bedragen toch voor de inkomstenbelasting afgetrokken worden;
  • de schenking moet wel steeds een gelijk jaarlijks bedrag betreffen;
  • voor een periode schenking is geen notariële akte nodig. Een zogenaamde onderhandse overeenkomst met betalingsvolmacht volstaat.

Voor die volmacht bestaan formulieren. Die verzorgen wij natuurlijk graag voor u. U kunt de formulieren ook downloaden (via de site www.belastingdienst.nl/overeenkomst Periodieke gift in geld pdf), zelf invullen en naar ons sturen. Wij regelen dan de rest.