Fiscale faciliteiten voor bedrijven

De giften van bedrijven zijn fiscaal aftrekbaar. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,- (art. 16 Wet Vennootschapsbelasting).
Omdat het museum is aangemerkt als culturele ANBI, mag u uw gift voor de belastingaftrek verhogen met 50%. Deze verhoging mag maximaal € 2.500 bedragen. Meer informatie kunt u vinden op: www.goededoelen.nl/giftenaftrek-bedrijven.