Voorwerpen

Het brandweermuseum bevat een bijzonder afwisselende collectie brandweervoorwerpen uit de hele wereld. De collectie bestaat uit ongeveer 15.000 objecten, waarvan circa 20% uit Nederland, 50% uit Europa en 30% uit de rest van de wereld. Hieronder zijn gebruiksvoorwerpen, brandbestrijdingsmiddelen, communicatieapparatuur, uniformen, indrukwekkende ceremoniële helmen en sabels. Te veel om op te noemen.

De collectie geeft een beeld van de ontwikkeling van de brandbestrijding door de eeuwen heen. Op de tweede verdieping staat vooral hulpverlening, brandveiligheid en brandpreventie centraal.